Hayde

Hayde

Merve Yavuz ve Ünal Sofuoğlu, Karadeniz’den aldıkları ilhamla, en güzel türkülerimizi ekrana taşıyorlar. 

Horondan bozlağa, kemençeden bağlamaya, Türk halk müziğinin tüm renkleri; Hayde'de  

Diğer Programlar