ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE TÜRK MÜZİĞİ KONUŞULDU

4/5/2018

“Dinletili Seminerler” Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ulvi Cemal Erkin Salonunda gerçekleştirildi.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE TÜRK MÜZİĞİ KONUŞULDU

Bu yıl ikincisi düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Esra Berkman tarafından organize edilen “Dinletili Seminerler” Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ulvi Cemal Erkin Salonunda gerçekleştirildi.


Seminerin ilk oturumunda Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Sevilay Çınar “Türk Halk Müziğinde Tasavvuf İçerikli Türler”, ikinci oturumda Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Burçin Uçaner Çiftalöz “Geçmişten Günümüze Türklerde Müzik Terapi”, üçüncü oturumda Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Doç. Dr. Serda Türkel Oter“Klasik Türk Musikisi Sözlü Eserleri Nasıl Analiz Edilmeli?” son oturumda ise Dr. Kibele Kıvılcım Çiftçi “Türk Musikisi Besteciliğinde İcra ve Üslup Özelliklerinin Nota Yazımında Yansıtılması için Kullanılan Hız ve Nüans Terminolojisi: Çinuçen Tanrıkorur örneği” konu başlıklarıyla sunumlarını yaptı.


Dr.Öğr.Üyesi Esra Berkman seminerle ilgili olarak şunları söyledi:


“Türk Müziği Bölümü Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir yıl önce açıldı ve ilk öğrencileriyle çalışmalarına devam ediyor. Türk Müziği Bölümü olarak ayrıca seminer, konser, dinleti gibi etkinliklerde düzenliyoruz. Bugün düzenlediğimiz seminerde Gazi Üniversitesinden gelen öğretim üyelerimiz bizimle birlikte ve dört tane öğretim üyesi bize Halk ve Klasik Makam Müziği alanında bize bildiriler sundular. Ardından da bu seminerlerine ilişkin iki adet konserle pekiştirmiş oldular. Neveser Makamında Klasik Takım İcrası ardından da Halk Müziği alanından seçilmiş beş adet eser dinleti kısmında yer aldı. İlk seminerde Doç. Dr. Sevilay Çınar, tasavvuf içerikli türler arasında yer alan deyiş, semah, tahtacı semahları, mengiler ve tatyan gibi alt türlere ilişkin bilgiler sundu. İkinci seminerde Doç. Dr. Burçin Uçaner Çiftalöz, Geçmişten Günümüze ’Türklerde Müzik Terapi’anlatırken hasta tedavisinde şifa olarak müziğin dokuzuncu yüzyıldan günümüze Türk coğrafyasında nasıl ele alındığını özetledi. Bunlar arasında El Kindi, Ebu Bekir Razi, İbni Sina gibi isimlere yer verdi. Osmanlı dönemi içerisinde şifahanelerin yapıldığını ve bu şifahanelerin ruhsal hastalıklarla ilgilenen kısımlarında müzik dinletilerinin yapıldığını, müzik terapi olarak ele alınamayacağını ama yine de öncülü sayılabilecek yaklaşımlar olarak yer aldığını söyledi. Günümüzde de müzik terapinin bilimsel bir dal olarak oturduğunu, netleştiğini ve bu alanda pek çok çalışma yapılması gerektiğine vurgu yaptı.”


Berkman sözlerine şöyle devam etti:


“Klasik Türk Musikisi sözlü eserlerinin nasıl analiz edilmesine yönelik üçüncü seminerde Doç. Dr. Serda Türkel Oter, bir sözlü eser analiz yöntemi önerisi getirdi. Getirdiği öneri özellikle yirminci yüzyıl içerisinde önerilen sistemleri içermekle birlikte kendi getirdiği yöntemle de daha açıklayıcı ve daha kapsayıcı olduğunu ileri sürdü ki doğruydu. Yirminci yüzyıl içerisinde Nazmi Özalp, Suphi Ezgi, Alâeddin Yavaşça, Onur Akdoğu gibi müzikologlarca ele alınan bu konuya getirdiği yaklaşımla bizlerinde bölümüzde bu dersleri verirken ciddi anlamda kullanabileceğimiz bir yöntem önerisi getirmiş oldu. Onun yanı sıra Dr. Kibele Kıvılcım Çiftçi hız ve nüans terminolojisi konusuna değindi. Malumunuz Türk makam müziği yazısı yirminci yüzyılla birlikte Batı notasyonu kullanma yolunu seçti. Orada da hız ve nüans terimlerinin eksikliği göze çarpan etkenlerden birisiydi. Bu konuya dikkati çekti ve yirminci yüzyıl bestecisi ve icracısı Cinuçen Tanrıkorur örneği üzerinden bunu bize anlattı. Ardından Neveser Makamda Klasik Takım klasik kemençe, kanun, ud eşliğinde solist Serda Türkel Özer tarafından seslendirildi. Halk müziği eserleri de Serda Türkel Özer solistliğinde klasik kemençe ve bağlama eşliğinde seslendirilerek Dinletili Seminerler sona erdi.”


İlk dinletide Neveser Makamında Klasik Takım İcrası, solist olarak Doç. Dr. Serda Türkel Oter, klasik kemençede Öğr. Gör. Beste Esen Biçer, kanunda Dr. Kibele Kıvılcım Çiftçi, Dr. Tolga Uter udda yer aldı.İkinci dinletide yine klasik kemençede Öğr. Gör. Beste Esen Biçer, bağlamada Doç. Dr. Sevilay Çınar solist Doç. Dr. Serda Türkel Oter“Gine Dertli İniliyorsun”, “Seyreyle Güzel”, “Zahid Bizi Tan Eyleme”, “Bilmem Nideyim”, “Lokman Hekim Çalsa” adlı eserleri seslendirdi.

DİĞER HABERLER